سناریو تدریس درس علوم پایه اول ابتدایی

سناریو و الگوی تدریس پایه اول دبستان درس علوم با موضوع محیط اطراف ما

سناریو و الگوی تدریس پایه اول دبستان درس علوم با موضوع محیط اطراف ما با فرمت ورد و قابل ویرایش در 28  صفحه

برای دانلود این فایل یا سایر دروس کلیک کنید

بانک فایل پژوهشی معلمان تخصصی ترین گروه موجود در اینترنت الگوی برتر تدریس را به بهترین شکل ممکن ارائه می دهد.در این مورد هم سناریو و الگوی تدریس را در رابطه با سناریو و الگوی تدریس پایه اول دبستان  با موضوع محیط اطراف ما تایید و همه محتویات آن را بر مبنای آخرین بخشنامه های آموزش و پرورش در رابطه با جشنواره الگوهای برتر تدریس می داند.

تیترهایی که در این سناریو و الگوی تدریس پایه اول دبستان وجود دارد شامل موارد زیر است:

 1. مقدمه
 2. تعریف تدریس
 3. زمان بندی درس محیط اطراف ما
 4. برنامه ریزی برای تدریس درس محیط اطراف ما
 5. ویِِژگی های فراگیران در فراگیری محیط اطراف ما
 6. رشداخلاقی ازنظرپیاژه و تعمیم برای محیط اطراف ما
 7. رشد اخلاقی در فراگیری درس محیط اطراف ما از نظر کلبرگ
 8. نظریه روانی ـ اجتماعی اریکسون و تعمیم به محیط اطراف ما
 9. وضعیت اقتصادی و فرهنگی دانش آموزان در فرایند آموزش محیط اطراف ما
 10. روش های ارزشیابی درس محیط اطراف ما
 11. رسانه های به کار گرفته شده در درس محیط اطراف ما
 12. زمان بندی درسمحیط اطراف ما
 13. برنامه ریزی برای تدریس درس محیط اطراف ما
 14. مشخصات کلی درس محیط اطراف ما
 15. جدول هدف گذاری درس محیط اطراف ما بر اساس سند ملی
 16. الگوی تدریس درس محیط اطراف ما بر اساس الگوهی پیش سازمان دهنده
 17. یک دوره سناریو و الگوی تدریس درس محیط اطراف ما
 18. برنامه ریزی سناریو و الگوی تدریس درس محیط اطراف ما
 19. اهداف کلی درس محیط اطراف ما
 20. هدف سناریو و الگوی تدریس درس محیط اطراف ما
 21. حیطه عاطفی درس محیط اطراف ما
 22. ویژگی های طرح درس ( سناریو ) درس محیط اطراف ما
 23. زمان بندي نحوه اجرا درس محیط اطراف ما
 24. چالش های فرا روی و راهکارهای گروه برای مقابله با آن ها درس محیط اطراف ما
 25. طرح درس درس محیط اطراف ما
 26. فهرست منابع

پس از دریافت سناریو و الگوی تدریس پایه اول دبستان شما می توانید :

 • فایل سناریوی درس محیط اطراف ما را از طریق سایت دریافت نمایید.
 • فایل سناریوی درس محیط اطراف ما را از طریق ایمیل دریافت نمایید.
 • درخواست بدهید از طریق تلگرام فایل سناریوی درس محیط اطراف ما برایتان ارسال شود.

برای دانلود سناریو و الگوی تدریس پایه اول دبستان برای جشنواره الگوهای برتر تدریس  در رابطه با درس  محیط اطراف ما  از لینک خرید استفاده نمایید.

برای دانلود این فایل یا سایر دروس کلیک کنید

11 Nov 2020