اقدام پژوهی با موضوع پرورش خلاقیت و بهبود یادگیری

اقدام پژوهی  پرورش خلاقیت دانش آموزان

اقدام پژوهی با موضوع بررسی اثربخشی پرورش خلاقیت دانش آموزان و کاهش مشکلات یادگیری در درس ریاضی

اقدام پژوهی ریاضی دوره ابتدایی با موضوع بررسی اثربخشی پرورش خلاقیت دانش آموزان و کاهش  مشکلات یادگیری در درس ریاضی و جدول  ضرب بهترین نمونه در قالب ورد

برای دانلود کلیک کنید

بانک فایل پژوهشی معلمان تخصصی ترین گروه موجود در اینترنت مقاله های اقدام پژوهی خود را به بهترین شکل ممکن ارائه می دهد.در این مورد هم دانلود اقدام  پژوهی معلم ابتدایی  را تایید و همه محتویات آن را بر مبنای آخرین بخشنامه های آموزش و پرورش می داند.

همانطور که می دانید درباره اقدام پژوهی باید به مطالب مهمی توجه نماییم به این موضوع دقت بفرمایید :

اجرای راه حل ها و بررسی شواهد در اقدام پژوهی

در این گام اقدام پژوه برای رفع مشکل و ایجاد تغییر اقدامات لازم را انجام داده و به اجرای راه حل های انتخاب شده می پردازد .

قبل از اجرای راه حل محقق باید به نکات زیر توجه کند :

*برنامه ریزی دقیق جهت اجرای راه حل ؛

*هماهنگی لازم با همکارانی که در اقدام پژوهی مشارکت دارند ؛

*حفظ حرمت و شأن افرادی که مورد تحقیق قرار می گیرند .

اقدام پژوه چنانچه طرح جدید را در سطح گروهی اجرا نماید باید به تقسیم کار پرداخته و مسئولیت هر یک از افراد را در اجرای راه حل ها معین سازد . اقدام پژوه باید بر نحوه ی اجرای راه حل ها ، مشکلات ناشی از اجرای طرح جدید و چگونگی پیشرفت کار نظارت و ارزیابی دقیق داشته باشد و تمام موارد ثبت و یادداشت شود و از درج هیچ نگته ای خودداری نکند چون این بخش کار است که مورد استفاده عملی سایر افراد قرار م گیرد .

اجرای راه حل دارای اهمیت خاصی می باشد چون باعث تغییر در وضعیت موجود خواهد شد به همین دلیل مهمترین بخش اقدام پژوهی این مرحله است  .

اقدام پژوهی با موضوع بررسی اثربخشی پرورش خلاقیت دانش آموزان و کاهش مشکلات یادگیری در درس ریاضی

تیترهایی که در این اقدام پژوهی ریاضی دوره ابتدایی وجود دارد شامل موارد زیر است:

عنوان مطلب در رابطه با  جمع ضرب  

پیشگفتار در رابطه با  جمع ضرب   

مقدمه  موضوع در رابطه با جمع ضرب   

شناسایی مسئله در رابطه با  جمع ضرب   

توصیف وضع موجود

اینجانب ..............مدت ..........سال است که در آموزش و پرورش مشغول خدمت هستم و اکنون در پایه سوم ابتدایی در حال تدریس به تعداد ..... دانش آموز هستم. از آنجا که مفهوم ضرب در پایه سوم یکی از مفاهیم کاربردی در زندگی می باشد ،تصمیم گرفتم بوسیله راهکار های خلاقانه و روش تدریس ایفای نقش و نمایشی این مفهوم را در دانش آموزانم نهادینه سازم.  بنابراین تصمیم گرفتم که از طریق اقدام پژوهی یعنی پژوهش در عمل  این کا ر را انجام دهم. حال با توجه به اینکه اقدام پژوهی دارای چرخه ای است که برای حل مسئله بوجود آمده باید این چرخه را انجام  داد

گردآوری اطلاعات (شواهد ۱) در رابطه با  جمع ضرب   

تجزیه و تحلیل و تفسیر داده ها در رابطه با جمع ضرب   

انتخاب راه جدید موقتی دررابطه با  جمع ضرب   

اجرای طرح جدید و نظارت بر آن در رابطه با جمع ضرب   

گردآوری اطلاعات (شواهد ۲) در رابطه با  جمع ضرب   

ارزشیابی تاثیر اقدام جدید در رابطه با جمع ضرب   

تجدید نظر و دادن گزارش نهایی در رابطه با جمع ضرب   

نتیجه گیری در رابطه با جمع ضرب  

پیشنهادات در رابطه با جمع ضرب

منابع و ماخذ مورد استفاده در رابطه با جمع ضرب   

برای دانلود اقدام پژوهی ریاضی دوره ابتدایی و دریافت اقدام پژوهی آموزگار ابتدایی از لینک خرید استفاده نمایید.

اقدام پژوهی با موضوع بررسی اثربخشی پرورش خلاقیت دانش آموزان و کاهش مشکلات یادگیری در درس ریاضی

برای دانلود کلیک کنید

11 Nov 2020