سناریو و الگوی برتر تدریس درس اگر جنگل نباشد

سناریو و الگوی تدریس اگر جنگل نباشد

سناریو و الگوی تدریس پایه سوم ابتدایی درس بخوانیم و بنویسیم با موضوع اگر جنگل نباشد  با فرمت ورد و قابل ویرایش در 29  صفحه

برای دانلود کلیک کنید

بانک فایل پژوهشی معلمان تخصصی ترین گروه موجود در اینترنت الگوی برتر تدریس را به بهترین شکل ممکن ارائه می دهد.در این مورد هم سناریو و الگوی تدریس را در رابطه با سناریو و الگوی تدریس پایه سوم  با موضوع اگر جنگل نباشد تایید و همه محتویات آن را بر مبنای آخرین بخشنامه های آموزش و پرورش در رابطه با جشنواره الگوهای برتر تدریس می داند.

تیترهایی که در این سناریو و الگوی تدریس پایه سوم وجود دارد شامل موارد زیر است:

 1. مقدمه
 2. تعریف تدریس
 3. زمان بندی درس اگر جنگل نباشد
 4. برنامه ریزی برای تدریس درس اگر جنگل نباشد
 5. ویِِژگی های فراگیران در فراگیری زندگی ما و گردش زمین
 6. رشداخلاقی ازنظرپیاژه و تعمیم برای زندگی ما و گردش زمین
 7. رشد اخلاقی در فراگیری درس اگر جنگل نباشد از نظر کلبرگ
 8. نظریه روانی ـ اجتماعی اریکسون و تعمیم به اگر جنگل نباشد
 9. وضعیت اقتصادی و فرهنگی دانش آموزان در فرایند آموزش اگر جنگل نباشد
 10. روش های ارزشیابی درس اگر جنگل نباشد
 11. رسانه های به کار گرفته شده در درس اگر جنگل نباشد
 12. زمان بندی درساگر جنگل نباشد
 13. برنامه ریزی برای تدریس درس اگر جنگل نباشد
 14. مشخصات کلی درس زندگی ما و گردش زمین
 15. جدول هدف گذاری درس اگر جنگل نباشد بر اساس سند ملی
 16. الگوی تدریس درس اگر جنگل نباشد بر اساس الگوهی پیش سازمان دهنده
 17. یک دوره سناریو و الگوی تدریس درس زندگی ما و گردش زمین
 18. برنامه ریزی سناریو و الگوی تدریس درس زندگی ما و گردش زمین
 19. اهداف کلی درس اگر جنگل نباشد
 20. هدف سناریو و الگوی تدریس درس اگر جنگل نباشد
 21. حیطه عاطفی درس اگر جنگل نباشد
 22. ویژگی های طرح درس ( سناریو ) درس زندگی ما و گردش زمین
 23. زمان بندي نحوه اجرا درس اگر جنگل نباشد
 24. چالش های فرا روی و راهکارهای گروه برای مقابله با آن ها درس زندگی ما و گردش زمین
 25. طرح درس درس اگر جنگل نباشد
 26. فهرست منابع

پس از دریافت سناریو و الگوی تدریس پایه سوم شما می توانید :

 • فایل سناریوی درس اگر جنگل نباشد را از طریق سایت دریافت نمایید.
 • فایل سناریوی درس اگر جنگل نباشد را از طریق ایمیل دریافت نمایید.
 • درخواست بدهید از طریق تلگرام فایل سناریوی درس اگر جنگل نباشد برایتان ارسال شود.

برای دانلود سناریو و الگوی تدریس پایه سوم برای جشنواره الگوهای برتر تدریس  در رابطه با درس  اگر جنگل نباشد  از لینک خرید استفاده نمایید.

برای دانلود کلیک کنید

11 Nov 2020